Woorden selecteren en verbeteren

Voordat u woorden kunt selecteren en verbeteren moet u de stappen beschreven in Geluidsbestand (mp3) inlezen in Nuance uitgevoerd hebben.

Selecteer te verbeteren woorden door met de linkermuis knop ingedrukt woorden te selecteren.

Druk vervolgens op de rechtermuisknop en kies "Afspelen". De letterlijk uitgesproken woorden worden nu afgespeeld.

Door middel van een pijltje boven de woorden wordt aangegeven welk woord bij het geluid hoort.

Corrigeren van de geselecteerde woorden

Zorg dat de zojuist afgespeelde woorden geselecteerd zijn, en klik nogmaals met de rechtermuisknop

Kies nu echter "Corrigeren" in het menu dat verschijnt.

Correctie suggesties

Het correctie venster verschijnt nu, wanneer de juiste tekst er tussen staat selecteer deze.

Wanneer de juiste keuze niet genoemd wordt, kies "Spel dat"

Vrije correctie

Type de juiste woorden in het tekst veld wat nu verschijnt, en klik op 'Toepassen'.

Herhaal deze bovenstaande stappen voor de hele uitgeschreven tekst. Wanneer u alle tekst hebt gecorrigeerd gaat u door naar Spraakprofiel bijwerken