Deze pagina is bedoeld om de problemen op te lossen als er via Teamviewer vanuit thuis geen verbinding gemaakt kan worden met de kerk PC

Let op: Teamviewer is geen product van Spraak naar Tekst. Onderstaande is een gezamenlijke inspanning om eventuele problemen met Teamviewer te documenteren en op te lossen.

Stap 1: Staat de PC in de kerk wel aan?

Het kan zijn dat de PC in de kerk niet aanstaat. Als de kerk PC niet aanstaat, kan Teamviewer vanaf de eigen PC geen verbinding maken.

Start de PC opnieuw op, en kijk of dit het probleem oplost. Zo niet, ga dan naar stap 2.

Let wel: de reden dat een PC ‘spontaan’ uitgaat is bijna altijd een belangrijke Windows update die automatisch geïnstalleerd wordt. Bij opnieuw opstarten kan het dan ook zijn dat het nog even duurt voordat de PC helemaal klaar is met updaten. In dat geval duurt het ook langer voordat de kerk PC weer in de Teamviewer lijst verschijnt.

Stap 2: Is de code van Teamviewer gewijzigd?

Het kan gebeuren dat de code van Teamviewer wijzigt als Teamviewer niet is ‘toegewezen’ aan een account. Dit zou normaliter niet voor moeten komen, maar we gaan dit toch even checken.

De Teamviewer code is nodig om met Teamviewer vanuit thuis verbinding te maken naar de kerk PC. Als die code wijzigt, dan kan er vanaf thuis geen verbinding meer gemaakt worden, totdat de nieuwe, juiste code thuis wordt ingegeven.

Voor deze (en volgende) stappen moeten we op de kerk PC kijken. We kunnen dat echter niet via Teamviewer doen.

Er zijn twee mogelijkheden om op de PC te kijken:

  1. Door direct een scherm aan de kerk PC te koppelen en zo mee te kijken
  2. Door in de kerk de beheerders tablet te starten en mee te kijken via de  VNC app. Dit staat hier beschreven.

Als op de kerk PC het Teamviewer scherm geopend wordt, is de Teamviewer code te vinden zoals rechts is aangegeven. Ook is een wachtwoord nodig. Die is direct onder de code te zien.

Voer de Teamviewer code en wachtwoord in op de Teamviewer op uw eigen PC. Als er dan nog steeds geen verbinding gemaakt kan worden, ga naar stap 3.

Belangrijk: Als de code inderdaad gewijzigd was ten opzichte van vorige keer, neem dan contact op met Spraak naar Tekst.

De Teamviewer code en wachtwoord zijn bovenaan te zien.

Tracert is een makkelijk commando om de route vanaf kerk PC naar buiten toe te evalueren.

Stap 3: Is er iets in de netwerkconfiguratie van de kerk aangepast waardoor de kerk PC geen verbinding meer kan maken met internet?

Als de kerk PC geen verbinding kan maken met het internet, kan er vanaf een externe locatie ook geen verbinding gemaakt worden met de kerk PC. Teamviewer werkt dan dus niet.

Kijk mee middels één van bovenstaande manieren en open op de kerk PC een webbrowser. Controleer daar of het internet werkt. Zo niet, ga na wat er qua netwerkconfiguratie gewijzigd is, en praat met de beheerder(s) van het wifi netwerk. Als er wél verbinding is met het netwerk, maar Teamviewer doet het nog steeds niet, ga dan naar stap 4.

Stap 4: Is er iets in de netwerkconfiguratie van de kerk aangepast waardoor bepaalde poorten zijn dichtgezet en Teamviewer geen verbinding meer kan maken met internet?

Als er wél internet is op de kerk PC, maar Teamviewer kan nog steeds geen verbinding maken, dan ligt dat vrijwel altijd aan een bepaalde netwerk- of poortconfiguratie (bijvoorbeeld een firewall) waardoor de netwerkpoorten die Teamviewer nodig heeft, dicht zijn gezet.

Praat met de beheerder(s) van het wifi netwerk. Als dit het probleem niet oplost, contacteer dan Spraak naar Tekst om te kijken naar alternatieven.