lijn

Teamviewer verbindingsproblemen oplossen

Deze pagina is bedoeld om de problemen op te lossen als er via Teamviewer vanuit thuis geen verbinding gemaakt kan worden met de kerk PC

Let op: Teamviewer is geen product van Preekondertiteling. Onderstaande is een gezamenlijke inspanning om eventuele problemen met Teamviewer te documenteren en op te lossen.

Kerk PC

Uitgevallen kerk PC

Het kan zijn dat de PC in de kerk niet aanstaat. Als de kerk PC niet aanstaat, kan Teamviewer vanaf de eigen PC geen verbinding maken. Start de kerk PC opnieuw op, en kijk of dit het probleem oplost. Zo niet, ga dan naar de volgende stap.

Let wel: de reden dat een kerk PC 'spontaan' uitgaat is bijna altijd een belangrijke Windows update die automatisch geïnstalleerd wordt. Bij opnieuw opstarten kan het dan ook zijn dat het nog even duurt voordat de PC helemaal klaar is met updaten. In dat geval duurt het ook langer voordat de kerk PC weer in de Teamviewer lijst verschijnt.

Op de kerk PC kijken

Voor de volgende stappen moeten we direct op de kerk PC kijken. We kunnen dat echter niet via Teamviewer doen (die werkt immers niet). Er zijn dan twee mogelijkheden om op de PC te kijken:

  • Door direct een scherm aan de kerk PC te koppelen en zo mee te kijken
  • Door in de kerk de beheerders tablet te starten en mee te kijken via de VNC app.

Internet op de kerk PC

Open op de kerk PC een webbrowser. Controleer daar of het internet werkt. Zo niet, ga na wat er qua netwerkconfiguratie gewijzigd is, en praat met de beheerder(s) van het kerk netwerk. Als de kerk PC geen verbinding kan maken met het internet, kan er vanaf een externe locatie ook geen verbinding gemaakt worden met de kerk PC. Teamviewer werkt dan dus niet.

Als de kerk PC wél verbinding heeft met het internet, maar Teamviewer verbindt nog steeds niet, ga dan naar de volgende stap.

Teamviewer code

Het kan gebeuren dat de code van Teamviewer wijzigt als Teamviewer niet is 'toegewezen' aan een account. Dit zou normaliter niet voor moeten komen, maar het is toch goed om dit te checken.

De Teamviewer code is nodig om met Teamviewer vanuit thuis verbinding te maken naar de kerk PC. Als die code wijzigt, dan kan er vanaf thuis geen verbinding meer gemaakt worden, totdat de nieuwe, juiste code thuis wordt ingegeven.

Als op de kerk PC het Teamviewer scherm geopend wordt, is de Teamviewer code te vinden zoals op de afbeelding hier naast/boven is aangegeven. Ook is een wachtwoord nodig. Die is direct onder de code te zien. Voer de kerk Teamviewer code en wachtwoord in op de Teamviewer applicatie op uw eigen PC. Als er dan nog steeds geen verbinding gemaakt kan worden, ga dan naar de volgende stap.

Belangrijk: Als de code inderdaad gewijzigd was ten opzichte van vorige keer, neem dan contact op met ons.

Netwerkconfiguratie

Als er wél internet is op de kerk PC én de Teamviewer code lijkt ook te kloppen, maar Teamviewer kan nog steeds geen verbinding maken met de kerk PC, dan ligt dat vrijwel altijd aan een bepaalde netwerk- of poortconfiguratie (bijvoorbeeld een firewall) waardoor de netwerkpoorten die Teamviewer nodig heeft, dicht zijn gezet.

Praat met de beheerder van het kerk netwerk en controleer de netwerkconfiguratie. Controleer ook of het helpt om de firewall tijdelijk even uit te schakelen.

Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact met ons op.