Documentatie

Bij het gebruik van Preekondertiteling onderscheiden we drie groepen: de gebruikers, de technisch beheerders en de correctieteams.

Voor elk van die groepen hebben we een aantal specifiek documentatiepagina's met instructie of antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Hebt u andere vragen? Kijk bij de Veelgestelde vragen of neem contact op.

Gebruikers
Technisch beheerder

Documentatie voor diegenen die in de kerk technische ondersteuning leveren aan de eindgebruikers en contactpersoon zijn voor Preekondertiteling.

Correctieteam

Documentatie voor diegenen die preken corrigeren om de spraakherkenning te verbeteren.