lijn

Thuis meelezen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen de dienst vanaf thuis mee willen lezen.

Het is mogelijk om via de tablet thuis mee te lezen. Het principe is dat de tablet vanaf thuis verbinding maakt met de PC in de kerk. Belangrijk is daarbij dat de PC in de kerk dus van buiten te benaderen is.

Extern IP adres vinden

De kerk PC moet allereerst de beschikking hebben over internet. De internet verbinding vanaf de kerk PC naar buiten toe gaat via een router. Deze router is voor het kerk netwerk de toegangspoort tot het internet en moet goed ingesteld worden.

Alle toegangspoorten tot het internet hebben een wereldwijd uniek IP adres waarmee ze kunnen worden geïdentificeerd. Als we van buiten de kerk met de tablet verbinding willen maken met de kerk PC, hebben we dat externe IP adres nodig.

Om het externe IP adres van de router te vinden, kunnen we vanaf de kerk PC in een browser navigeren naar https://www.whatismyip.com/. Deze website zal het IP adres tonen waarvandaan wij verbinding maken. Dat is dus het externe IP adres van de router van het kerk netwerk.

Wat er nu nog moet gebeuren is dat we op de router aangeven dat als de tablet verbinding maakt met de router, de router deze verbinding doorschakelt naar de kerk PC. Dit kan met 'port forwarding', en werkt helaas op elke router weer een beetje anders. Als u hier niet bekend mee bent, is er wellicht iemand die daarbij kan helpen. Onderstaand alvast een korte instructie.

Port forwarding

Port forwarding gebeurt op de router van het kerknetwerk. We willen voor elkaar krijgen dat we vanaf thuis naar poort 3000 van de kerk router kunnen verbinden en dat de router ons dan doorschakelt naar poort 3000 van de kerk PC. Port forwarding gebeurt op het configuratiescherm van de router.

U kunt naar het configuratiescherm van de router gaan door vanaf de kerk PC naar het lokale IP adres van de router te gaan. Dit lokale IP adres is vaak 192.168.1.1 maar om dit zeker te weten kunt u (wederom vanaf de kerk PC) in een command-prompt 'ipconfig' typen. Vervolgens verschijnen er een heel aantal gegevens. We moeten het IP adres gebruiken dat achter de tekst 'Default Gateway' staat. Zie ook de afbeelding ter illustratie. Ook het eigen lokale IP adres hebben we zometeen nodig. Die staat achter 'IPv4 Address'.

Allereerst moeten we vanaf de kerk PC in een browser navigeren naar het IP adres van de router. Dat was het Default Gateway adres. Er zal een loginscherm verschijnen waar we moeten inloggen met de inloggegevens die bij de router horen.

Eenmaal ingelogd op de router navigeren we naar het deel waar we port forwarding kunnen instellen. Dit werkt op elke router helaas weer anders. In de port forwarding instellen willen we poort 3000 van de kerk router forwarden naar het 'IPv4 Address' adres van de kerk PC. Ter illustratie zien we op de afbeelding hoe dat er op een specifieke Asus Router uit ziet.

Als de port forwarding correct is ingesteld, zal de router verbindingen die van buiten op poort 3000 binnekomen, forwarden naar het lokale IP adres van de kerk PC, en zou de tablet vanaf thuis via de kerk router verbinding moeten kunnen maken met de kerk PC.

Testen: vanaf thuis verbinding maken met Preekondertiteling op de kerk PC

Als we thuis (of op een andere plek buiten het kerk netwerk) de tablet erbij pakken en Preekondertiteling opstarten, dan zal de tablet Preekondertiteling in eerste instantie niet kunnen vinden. De tablet zal blijven staan op 'Zoeken naar Preekondertiteling' en na verloop van tijd krijgen de mogelijkheid om zelf een IP adres in te vullen.

Vul hier het IP adres in van de kerk router en klik op 'verbinden'. Als het goed is kunt u nu vanaf thuis meelezen!